• Slide 01
  • Slide 02

Strojní výroba

Obrábění kovů

Pro sériovou výrobu soustružených dílů využívá společnost  Faumod s.r.o.  dlouhotočné čtyř a pětivřetenové automaty:

Dlouhotočný CNC automat Citizen Cincom A20 
Dlouhotočný CNC automat MANURHIN K’MX 413 - Tajmac ZPS
Tyto automaty jsou určené pro obrábění malých součástí do průměru 20 mm. Stroje vynikájí vysokou přesností obrábění a dosahovanou kvalitou opracovaného povrchu. Se 2 elektrovřeteny, 3 poháněnými nástroji umožňujícími mj. frézování, vrtání  a závitování kolmo k ose vřetene , C-osou a až 12 pevnými nástroji jsou schopny obrábět i složité dílce.

Společnost Faumod s.r.o. dále nabízí možnosti dodávek dílů opracovaných bezhrotým broušením nakulato a disponuje taktéž technologií na válcování závitů.

Výroba tvarovaných výstřižků z plechu

Pro výrobu tvarovaných výstřižků lisováním z ocelových plechů disponuje naše společnost moderníni lisovacími a ohranovacími stroji zejména pak:

Lisovací linka Toma Industries s výstředníkovým LEXN 100C a přesným podávacím zařízením.
Tento velice výkonný lis je vybaven podávacím zařízením pro přesné podávání ocelového pásu odvíjeného ze svitků.  Parametry: 100 t,  prac.stůl: 1000x630 mm

Hydraulické lisy OMCN ART. 164/RP,  100t
Ohraňovací lis AMADA - FaB 80 D, 80t

Technologické vybavení

Strojní výroba